به نام خدا شما میتوانید با دعوت کردن سه نفر به این گروه یا از طریق ادد زدن انها را به گروه بیاورید و هرچقدر خواست در این گروه تبلیغ کنید این گروه مخصوص بازدید گرفتن و تبلیغات است برای تبلیغات گسترده به ایدی زیر پیام بدهید admin000
live stats