کانال اعتراف بهترین و ناب ترین ایده در گپ میتونید اعتراف های دیگران را بخوانید و حتی خودتون در ربات ما اعتراف کنید تا در کانال بزاریم dokhi_khojmlbot
live stats