به مدرسه گپ خوش آمدید در مدرسه گپ ما آموزشهای اختصاصی و حرفه ای رو برای کسانی که میخواهند در گپ فعالیت داشته باشند منتشر میکنیم همچنین از مرداد ۹۷ سلسله آموزشهایی رو برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی چه در حوزه شبکه های اجتماعی و چه در حوزه های دیگر تولید و منتشر خواهم کرد
live stats