دورهمی اهالی ویراستی؛ صحبت و گفتگو بحث و تبادل نظر ارایه پیشنهادات و انتقادات... درمورد گپ و ویراستی ! با حضور تیم توسعه سامان همچنین مدیریت شرکت توسعه سامان ما حامیان سامانیان هستیم :)
live stats