محڪومم به این خنده های فـیڪ آیدی مالک n0y0u Baby_Goggoli httpsgapimgirlie roman_Religious


سلام دوستای گلم🙊
حالتون خوبه🌸
بخدا شرمنده همتون هستم نمیدونم چی بگم😔
بدون هیچ حرفی پیام رسان گپ رو حذف کردم 😕
ببخشید لازم بود که یه مدت حذفش کنم🙂
ممنونم از اونایی که تاحالا موندن و ترک نکردن خیلی دوستتون دارررم😘🌸

حالا هرچی شما بگید کانال پاک کنم یا بزارم بمونه🙃

۹ ۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۰۱:۱۹

- تو تنها کسی هستی که عاشقانه ازش متنفرم :)⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۲۲ ۴ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۳

- باید میفهمیدم که تو زندگیم نباید اشکامو پاک میکردم،
باید کسایی رو پاک میکردم که باعث اشک ریختنم شدن...!⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۹ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۳

موقع رفتن که می شد طاقت دوری نبود
جسممان میرفت اما روحمان می ایستاد:)⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۴ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۲

+تاحالا ترکت کردم؟
-نه ولی تو بدترش رو انجام دادی؟
گذاشتی من ترکت کنم؟⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۳ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۲

خدایا ب هیچکس اونقدر درد نده ک آرامشش تو مرگ ببینه :)⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۵ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۲

🥀 ⃟○━━━━─ ᴰᴼᴺᵀ ᵀᴿᵁˢᵀ 👊🏻─⇆
‌‌‌
«  اعتماد نکن ! »⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۶ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۲

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌
💙❥•
𝗦𝗼𝗺𝗲 𝘄𝗮𝗹𝗸𝘀 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲 .

بعضي قدمها رو بايد تنهايي برداري!⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۴ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۱

‌ ‌
𖤐⃟🤍••𝐬𝐞𝐰𝐦𝐚𝐤 𝐚𝐳 𝐠𝐞𝐥𝐢𝐫 𝐚𝐬̧ı𝐠̆ı𝐦 𝐨𝐧𝐚...

دوسـت داشتَن ڪَمـه،من عاشــقِ اونـم.⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۲ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۱

همه چی از اونجا شروع شد که دیگه خودم رو دوست نداشتم.⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۲ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۱

Don't be too nice,
they'll call you stupid✨

زيادی مهربون نباش، چون اسمتو میذارن احمق🌙⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۲۰ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۹

حس خوب مال داستاناست
اینجا سرزمین ممنوعه هاست(:⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۴ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۹

من افسرده نیستم فقد خستم :) :)
میفهمی خسته ینی چی؟...⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۵ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

خ̶و̶د̶ش‌ر̶ف̶ت̶ و̶ل̶ی̶ م̶و̶ن̶د̶ه̶ د̶ر̶د̶ش̶🖤⃟◇⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۴ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

I'm a killer emotion myself :)

من قاتل احساسات خودمم :)⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۳ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

حالم خوبه !
اما خنثی ام ، نه خوشحالم ‌.. نه ناراحت ...
اما دلم گرفته ، نمیدونم به چی یا چه کسی فکر کنم که حداقل یکمی آروم بشم ...
حتی نمیتونم حالمو توضیح بدم
خنثی ام اما به اندازه کل دنیا فکرم درگیره!!!
حال این روزامو اصلا دوس ندارم ... :)⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۱ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

تو بلاک ليست هممون
یه نفر هست ک
یه زمانی Pin بود:)...⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۳ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

دوست داشتن دلیل نمیخواد
فقط دل میخواد ... ♡⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۱ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

‌‌
𝗕𝗘 𝗠𝗬 𝗘𝗡𝗘𝗠𝗬
ʙᴜᴛ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴛ ʟɪᴋᴇ ғʀɪᴇɴᴅs..!

دشمنم باش
ولی ادا دوستارو در نیار...!
‌‌‌‌‌‌


⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞

۱۲ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸

‌‌‌‌‌
𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞
ᴬᴺᴰ ᴸᴱᵀ ᴹᴱ ᶠᴱᴱᴸ ᴬᴸᴵᵛᴱ

برگرد بزار یکم زندگی کردنو حس کنم...!🌿
‌‌‌‌‌‌‌‌‌


⇨⟮ @httpsgap.imdepressed ⟯̶͟͞🌙̶͟͞live stats