سلام به گروه دورهمی و بازی خوش اومدین یه گروه جذاب واسه بازی و تفریح از جرئت حقیقت گرفته تا انواع بازی ها بله خیر معکوس_معما_اسم فامیل_جرئت حقیقت_اسم سازی_اسم بازی_بله بازی_نچ بازی و
live stats