برترین و بزرگترین چنل کیپاپ در پیامرسان گپ _کره جنوبی _کیپاپ _کی دراما وانشات های زبان کره ای تبادل پذیرفته میشه پست های درخواستیتون گذاشته میشه مدیر kim_yang_il جایزه های ناب ممبرارو ببرید بالا


ناموسا هیچکی نمیخواد ادمین شه؟))))) تنهایی بگا رفتم اصلا وقت ندارم
هر کی میتونه ادمین شه بیاد پی شرایط خاصی نداره و حتی نمیخوام زیاد پست بذاره فقط چنل خالی نمونه.
@Midori

۴ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۲:۱۷

@Midori
برین پروفایلمو بلاکین بگین بلایکم خاله خوشال شه)

۴ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۴

بعد این انیمه دیگه اون ادم سابق نشدم)))))))))))))))))))))))))))))
- setsuko.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #Hotaru_No_haka.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #Midori .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۵ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۸

- JIMIN.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #BTS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #Midori .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۳ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۶

- Chaeryeong.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #ITZY.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #Midori .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۳ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۵

- TeahyungXJungkook.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #BTS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #Midori .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۳ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۳

بفرستین برای کراشاتون)
-TAEHYUNG .𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #BTS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #Midori .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۳ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۵:۳۱

درخواستیاتونو کامنت کنین کیوتا؛

۸ ۲ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۶:۲۱
میخاین بهتون یه گیم جذاب معرفی کنم؟
@kpop_koreمعلومه که میخامنهمن از گیم بدم میاد( تو انسان نیستی)
۸ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۰

مودترین ایدل کیپاپ با اختلاف😂
- alexa zb .𖧷.🐰🌷.!
.⤹soloist : #alexa.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۹ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۷


Your browser does not support the audio tag.

- alexa zb bomb music.𖧷.🐰🌷.!
.⤹soloist: #alexa.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۴ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۱

- alexa zb .𖧷.🐰🌷.!
.⤹soloist : #alexa.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۶ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۹

- alexa zb .𖧷.🐰🌷.!
.⤹soloist : #alexa.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۵ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۹

- alexa zb .𖧷.🐰🌷.!
.⤹soloist : #alexa.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۴ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۹

- alexa zb .𖧷.🐰🌷.!
.⤹soloist : #alexa.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۴ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۹

- PURPLE KISS .𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #PURPLEKISS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۶ ۲ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۵

- PURPLE KISS .𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #PURPLEKISS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۴ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۵

- PURPLE KISS zombie.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #PURPLEKISS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۵ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۴

- PURPLE KISS zombie.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #PURPLEKISS.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!

۵ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۴

- itzy edit.𖧷.🐰🌷.!
.⤹𝐆r𝐨u𝐩 : #itzy.𖧷.🥛🍒.!
◌.𝐀D𝐃M𝐈N : #yuka .↺.🎋🐼.!
𝐓𝖺𝐆 : @kpop_kore .^-^.🧙🏻♀☁.!live stats