ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ گفت :ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟

گفتم :ﻧﻪ، ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎ!

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ... ﺍﻣﺸﺐ ﭼﻪ ﺑﺎﺩ ﺧﻨﮑﯽ می وﺯﻩ ﺗﻮی ﭘﺎﺭﮎ!

😂😆😇😊😉😊😝😃😀😎

جوک های خنده دار میخوای

اینجا پر از جوک های خنده داره

دلت میخواد همیشه بخندی

کافیه که بکوبی روی لینک و عضو کانال ما بشی

بدوووووووووو بیاااااااااااااااااااا
@jokpash
@jokpash
@jokpash
@jokpash

بدو بیاین که منتظرتون هستم

۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۴

🌟✨🌙✨⚡🌟🌟⭐

روال دعوا
تو مدرسه تو دهه شصت به
این شکل بود که

اول همو مث 🐕سگ میزدیم ، 👨💼ناظم میومد جدامون می کرد

بعد تک تک هممونو مث 🐕سگ میزد ما 👨💼ناظمه رو جدا می کردیم

بعد زنگ میزد بابامون میومد باباهه هم مث 🐕سگ میزدمون 👨💼ناظمه جدامون می کرد
@jokpash

۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳

قیمت گوشی موبایل 📲به قدری بالا رفته که اگه بیفته تو توالت
لودر بیاری دستشویی رو خراب کنی درش بیاری بازم توجیه اقتصادی داره😦🙄😂

@jokpash
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳

💥☄⚡✨⚡💥🔥🌟✨
آیا می دانید:

در بدن مردها هفت میلیون عصب وجود دارد؟
و تنها خانومها هستند که
می توانند روی تک تک این اعصاب راه بروند...!!!
خیلی کار سختیه هااااا
خسته نباشند خانومای گل
خدا قوت😁😁😁
@jokpash

۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳

یه سری هم صبح گفتم مثل اروپاییها شیر گرم بخورم

شیر برداشتم گرم کردم لیوان رو که تا ته سر کشیدم دیدم دوغه تا سه روز اسهال بودم😂
فوروارد یادت نره
به جمع ما بپیوندید👇
@jokpash

۰ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۷

خانومه فیش گاز رو برده پست بانک پرداخت کنه، به یارو پشت باجه میگه:

ببخشید آقا، شما گازم میگیرید؟.

طرف گفته:

نه خانم من فقط جفتک میندازم،
اون یکی همکارم هم گاز میگیره، هم پارس میکنه...😂😂😂

@jokpash

۰ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۶

حیف نون از روضه بر میگشته بهش میگن چطور بود؟

میگه مداحه یه طوری داد و بیداد میکرد انگار ما مقصریم...😕😕😕
والا 😅😅😅

@jokpash

۰ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۶

‏ﮐﺎﺵ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ "ﻫﻤﺴﺮ" ﻫﻢ ﻣث ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ 😂

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻯ خانواده ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯿﺸﺪﻥ

میومدن از برنامه هاشون میگفتن

ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻨﻢ ﺳﺮﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ

ﻭ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﺪﻡ! 😂😂

@jokpash

۰ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۱

زن رفت پیش دکتر گفت:
آقای دکتر شوهرم توی خواب حرف می زنه چی بهش بدم

دکتر گفت: فرصت


زن گفت: فرصت چی
دکتر: بهش فرصت بده وقتی بیداره حرف بزنه😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Join 👇
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @jokpash

۰ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۵

‏اگر شبا خوابتون نمیبره
یه مقدار بابونه و گل خطمے و رازیانه و دارچین و ڪمے عسل رو تویِ یه لیوان آب داغ با قاشق هَم بزنین

اینقدر هَم بزنین تا خسته شین و خوابتون ببره😂😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌join 👇

۰ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۵

ضدحال ترین موقع دوران تحصیلاتم وقتی بود کاز راه مدرسه که برمیگشتم تو کوچه ها بوی قرمه سبزی میومد، 😌
میرسیدم خونه میفمیدم ناهار املت داریم ☹😁😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Join 👇
@jokpash

۰ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۵

یادتون باشه هرگز به مشکلاتتون لبخند نزنید


مشکلات شعور که ندارن


فکر می کنن شما خوشتون اومده ، میرن فامیلاشون رو هم میارن ...😂😂😅


@jokpash

۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۲:۲۶

انواع روش های خودکشی🤕🤕
مرگ موش ، طناب دار ، قرص خواب ، پرش از بلندی ، رفتن ریز قطار !
اما.......بیشتر مردا زن گرفتن رو انتخاب میکنن😜


مرگی آرام مطمئن تظمینی تدریجی 😁😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌


@jokpash

۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۲:۲۶

پسر تو ۵ سالگی: مامان جون دوست دارم
مامان: منم دوست دارم عزیزم

پسر تو ۱۶ سالگی: مامان جون دوست دارم
مامان: برو پی کارت پول ندارم!

پسر تو ۲۵ سالگی: مامان جون دوست دارم
مامان: حالا بگو کی هست! کجا میشینه! کجا دیدیش؟ 🤣🤣🤣


@jokpash

۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۲:۲۵

‏بابام اومده تو اتاقم و میگه : پسرم؟
میگم بله بابا؟
میگه : تا حالا گفتم چقدر دوستت دارم؟
با تعجب گفتم نه والا
گفت : لابد ندارم دیگه
و قهقهه زنان از اتاق رفت بیرون.😐😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @jokpash

۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۲:۲۵

قند رو انداختم هوا سریع با دهن گرفتمش میگم مامان حال کردی حرکتو؟


برگشته میگه :
خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قند و میگیری؟😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @jokpash

۰ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۲:۲۵

امروز رفتم تو کافی شاپ دیدم همه با دوست دختراشون نشستن.منم که تنها بودم.راستشو بخوای حسودیم شد.گوشیو گرفتم درِ گوشم داد زدم بدبخت بیا خواهرتو ببین تو کافی‌شاپ کناره یه پسره نشسته.
همه دخترا فرار کردن!!
آی حال کردم
آی دلم خنک شد.@jokpash

۰ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۴:۵۸

ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﯿﺸﻪ؛
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ: ticket please
ﯾﺎﺭﻭ: ﭼﯽ؟
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ: a ticket
ﯾﺎﺭﻭ: میگم ﻧﻤﯽ‌ﻓﻬﻤﻢ! ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺧﺮ!
ﻣﺎﻣﻮﺭ: ﻫﻮووﯼ!! ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﺮ؟
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ: ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﺩﻋﻮﺍ می‌کنین؟ ﺯﺷﺘﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ...
ﮐﻞ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ: ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻝ...


@jokpash

۰ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۴:۵۷

ماشین لباسشویی خونه‌مون خیلی پیشرفته‌ست.
کاری به این نداره چه رنگی لباس بهش تحویل میدی،
نگاه می‌کنه ببینه چه رنگی بهت میاد همون رنگو بهت تحویل میده!


@jokpash

۰ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۴:۵۷

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﮑﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪﻡ!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺯﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ!https://gap.im/jokpashlive stats