آخـ اگهـ خــدا میذاشتـ بشینمـ جاشـ اگهـ یڪی دهـ تا چالهـ داشتـ یهـ رفیقمـ داشتـ اگهـ یکی خوابـ بود و حقشو ڪسی برداشتـ صبحـ نشدهـ حقشو میذاشتمـ ڪف دستاشـ ʷˡᶜッ ʲᵃᶰᵇᵉ ᵉˡᶻᵃᵐᶤ ᵏʰᵃᶻ ˣ ˡᶤˢ ʳᵉᵐᵒᵛᵉ پینع چنل فالوعه پروف P ムოɨŋ
live stats