تو این روزها که نمیتونیم بریم طبیعت گردی و تو خونه موندیم و حوصله مون سر رفته چیکار کنیم معلومه بیا این کانالتو این کانال پره از طبیعت ها ومکان های دیدنی دنیا عه راس میگیپس لینکشو بده بیاice_earth کانالی از مجموعه کانال های ایس باند
live stats