یه کانال خوب مخصوص دخترا ولی چند تا قانون داره 1ورودپسر ممنوع2ورود دخترای بالای 14ممنوع 3تو گروه هی نگید اصل بدید 4ورود بچه منفی ممنوع 5پیوی ممنوع حرف الکی و بیخود زدن ممنوع
live stats