بسم الله الرحمن الرحیم گروه انوارالهدی در راستای تکیلف شیعی بحثهای زیر را دنبال میکندبحث های عقیدتی و نقد وهابیت و بحث های سیاسی و نظریه سیاسی در اسلام و البته موسسه کمک به نیازمندان را نیز در گروه در نظر دارد انشاء الله با ما همراه باشید
live stats