به نام ایزد یکتا به بانک رسانه لینک گروه کانال سرویس های گپ خوش آمدید تا این لحظه این سرویس مستقل از گپ عمل می کند با این سرویس شما می توانید در بانک اطلاعاتی سرویس دنبال کانال گروه و سرویس بگردید یا کانال سرویس گروه خود را در آن ثبت کنید به آسانی و با چند کلیک ساده support skhanzadeh_ir