تبلیغات این گروه آزاد هست و کسانی که کسب و کاری دارند مانند کانال دارانسایت داران بازاریابان برنامه نویسان تولید کنندگان محتوا جویندگان کار و مهارت آموزش دهندگان و دیگه اهالی اشتغال و تجارت محتوا تبلیغی و آگهی خود را رایگان بفرستند gapbank