الانضمام إلى قناة ᘛ ᏚተᏆᏟᏦᎡɪʀ ᘚ

۵ ۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۰

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : دختر رباتی
🌈دسته : #عمومی
🌊تعداد : ۳۷ عدد
💶قیمت : ۳۲ گپسی
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۵ ۱ ۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۰
۴ ۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۹

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : کاترینا عروس مرده
🌈دسته : #عمومی
🌊تعداد : ۳۰ عدد
💶قیمت : ۲۷ گپسی
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۲ ۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۸
۲ ۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۲

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : بچه گربه آبنباتی
🌈دسته : #کارتونی
🌊تعداد : ۳۴ عدد
💶قیمت : رایگان
🕰مدت ساخت : ... ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۲
۳ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۶

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : بروسلی
🌈دسته : #عمومی
🌊تعداد : ۳۹ عدد
💶قیمت : رایگان
🕰مدت ساخت : ... ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۶
۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۲

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : بیت کوین و ارز ها
🌈دسته : #عمومی
🌊تعداد : ۴۶ عدد
💶قیمت : ۱۵ گپسی
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۲
۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۱

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : رابین هود
🌈دسته : #کارتونی
🌊تعداد : ۳۱ عدد
💶قیمت : ۲۵ گپسی
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۱
۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۹

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : باب اسفنجی
🌈دسته : #کارتونی
🌊تعداد : ۳۶ عدد
💶قیمت : ۲۹ گپسی
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۹
۱ ۲۶ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۰۸

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : گیم اف ترونس
🌈دسته : #عمومی
🌊تعداد : ۲۳ عدد
💶قیمت : ۲۲ گپسی
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۲۶ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۴
۲ ۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۳۵

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : ایموجی طرح گپ
🌈دسته : #ایموجی
🌊تعداد : ۱۰ عدد
💶قیمت : رایگان
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

۱ ۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۳۴
۱ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۷

🌪نوع : #استیکر
🌲عنوان : کاکتوس های زینتی
🌈دسته : #کارتونی
🌊تعداد : ۱۳ عدد
💶قیمت : رایگان
🕰مدت ساخت : ۲ ساعت
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇live stats