کانال انمیشن وانیمه های بروز


icon download MX-Player-Unlocked-1.16.5(FarsRoid.Com).apk

ام اکس پلیر
برای بارگذاری زیر نویس
@ANIME0

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۱۹

برای باز کردن زیر نویس از برنامه ام اکس پلیر استفاده کنید.

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۱۹

توجه !!?
انیمه بلک کلاور را با برنامه ام اکس پلیر باز کنید.

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۳:۱۹

Anime:
#black_clover
#AMV
#خاص
#میکس_کوتاه
@ANIME0
شبدر سیاه

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۲۸

Anime:
#One_Piece
#AMV
#پیشهاد_ویژه
#خاص
#غمگین

@ANIME0
میکس انیمه وان پیس
تعداد قسمت:915😳
وضعیت:در حال پخش

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۲۹

انیمه سگ های ولگرد بانگو گذاشته شد.

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۸
icon download Bungou.Stray.Dogs.Hitori.Ayumu.OVA.720p.AnimDL.ir.mkv

#ova

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.12.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت12

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.11.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت11

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.10.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت10

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.09.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت9

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.07.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت7

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.08.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت8

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.04.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت4

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.05.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت5

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.06.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت6

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.03.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت3

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.02.[720].takanime.biz.mkv

#قسمت2

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download Bungou.Stray.Dogs.3rd.Season.01.[720].takanime.biz.v1.mkv

#قسمت1

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷
icon download 518c11194eb0e9681903fb1e45bb264e-bungou-stray-dogs-hitori-ayumu-english.zip

زیرنویسovalive stats