الانضمام إلى قناة

icon download تفاوت افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید در ترجمه.3gpp

۰ ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۶

تفاوت افعال ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید در ترجمه

عمل : کار کرد
تعامل : داد و ستد کرد
عامل : رفتار کرد
استعمل : به کار برد ، به کار بست

جهت یاد گرفتن این نکته آموزشی ، فایل صوتی زیر را به دقت گوش کنید .

@arabukonkur2

۰ ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۴
icon download تشخیص صیغه در افعال ثلاثی مزید.3gpp
۰ ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۹

چگونه صیغه فعل را در افعال ثلاثی مزید تشخیص دهیم ؟

توکلتن
انقلبا
ینتصرون
تتعاملون
جاهدتا
تستخرجین

برای یاد گرفتن این نکته آموزشی فایل صوتی زیر را به دقت گوش کنید

@arabikonkur2

۰ ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۶
icon download عین المفعول له مضاف الیه.3gpp
۰ ۱۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۴:۳۷

تیپ تست کنکور ؛

عین مفعولا له مضاف إلیه

عین مفعولا مضافا

توضیحات درباره این تیپ تست کنکور و روش حل آن در فایل صوتی زیر :

@arabikonkur2

۰ ۱۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۴:۳۵

شهادت سردار قاسم سلیمانی را تسلیت می گویم .

خداوند روح این مجاهد مبارز را قرین رحمت و شادی بفرماید .

@arabikonkur2live stats