این کانال شامل نمونه سوالات و تکالیف مناسب برای پایه های ابتدایی است


icon download علوم 2.pdf

🤩 #نمونه_سوال علوم 🤩

👨🏫👈 #کلاس_دوم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۹
icon download آموزش سوره های قرآن با شعر.pdf

🤩 #نمونه_شعر 🤩

👨🏫👈 #کلاس_اول 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸
icon download آزمون فارسی نوبت اول 2.pdf

🤩 #نمونه_سوال فارسی 🤩

👨🏫👈 #کلاس_پنجم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸
icon download آزمون ریاضی 3دی ماه97.pdf

🤩 #نمونه_سوال ریاضی 🤩

👨🏫👈 #کلاس_پنجم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸
icon download 4_230894658694152222.pdf

🤩 #نمونه_سوال فارسی 🤩

👨🏫👈 #کلاس_اول 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸
icon download تمرین آموزشی فصل 4 زاویه.pdf

🤩 #نمونه_سوال ریاضی 🤩

👨🏫👈 #کلاس_چهارم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸
icon download جامع.pdf

🤩 #نمونه_سوال جامع 🤩

👨🏫👈 #کلاس_سوم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @ebtedae 💯live stats