این کانال شامل سوالات و تکالیف مناسب برای پایه های متوسطه اول و دوم می باشد


icon download Grmr12[@nomrebartar12].pdf

🤩 #گرامر زبان 🤩


👨🏫👈 #دوازدهم 👩🏫

🌛#بهمن_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯
┄┄┄┅┅❅✾❅┅┅┄┄┄
🆔️ @motavasete12 📝

۰ ۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۱:۲۸
icon download علوم هفتم - نوبت اول -98-1(1).pdf

🤩 #نمونه_سوال علوم 🤩

👨🏫👈 #کلاس_هفتم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۲۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۵

👉🤩کانال نمونه سوالات متوسطه 🤩👈
👀یه عالمه تکلیف و نمونه سوال👀
#گام_به_گام
#کاربرگ
#نمونه_سوال
#جزوه
#و..
👄✍👨🏫هر چی خوشکلا دارن همه رو یکجا داریما👩🏫 👄
🤝لینک عضویت 🤝
🆔 @motavaseteh12 💯
🆔 @motavaseteh12 💯
🆔 @motavaseteh12 💯
👅👀 بکوب روی پیوستن👀👅

۰ ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۴
icon download آزمون تستی علوم ششم -7درس اول.pdf

🤩 #نمونه_سوال علوم 🤩

👨🏫👈 #کلاس_ششم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۳
icon download نماد علمی-با پاسخ تشریحی.pdf

🤩 #نمونه_سوال ریاضی 🤩

👨🏫👈 #نهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۳
icon download مجموعه_سوالات_ریشه_گیری_ریاضی_نهم.pdf

🤩 #نمونه_سوال ریاضی 🤩

👨🏫👈 #نهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۲
icon download علوم هفتم - نوبت اول -98-1.pdf

🤩 #نمونه_سوال علوم 🤩

👨🏫👈 #هفتم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۲
icon download SOAL_Hesaban_f5(nomrebartar).pdf

🤩 #نمونه_سوال حسابان 🤩

👨🏫👈 #دوازدهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download soal_9_olum_F7(nomrebartar).pdf

🤩 #نمونه_سوال علوم 🤩

👨🏫👈 #نهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download Pasokh_9_Farsi_Fsl4_nomrebartar.pdf

🤩 #نمونه_سوال فارسی 🤩

👨🏫👈 #نهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download pasokh_12_Shimi_f3(nomrebartar).pdf

🤩 #نمونه_سوال شیمی3 🤩

👨🏫👈 #دوازدهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download mean_11_arabi_Riazi_Tajrobi(nomrebartar.com).pdf

🤩 #نمونه_سوال عربی 🤩

👨🏫👈 #یازدهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download SOAL_Hesaban_f4(nomrebartar).pdf

🤩 #نمونه_سوال حسابان 🤩

👨🏫👈 #دوازدهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download soal_9_Farsi_Fsl1_nomrebartar.pdf

🤩 #نمونه_سوال فارسی 🤩

👨🏫👈 #نهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۸
icon download soal_10_Zist_f1va2_(nomrebartar.com).pdf

🤩 #نمونه_سوال ز زیست 🤩

👨🏫👈 #دهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۳۱
icon download pasokh_12_Shimi_f1(nomrebartar).pdf

🤩 #نمونه_سوال شیمی3 🤩

👨🏫👈 #دوازدهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۳۰
icon download Mean_7_Fasri_Fsl8.pdf

🤩 #نمونه_سوال فارسی 🤩

👨🏫👈 #نهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۲۹
icon download 13961010-(NomrePlus.IR)2.pdf

🤩 #نمونه_سوال ریاضی 🤩

👨🏫👈 #هفتم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۲
icon download Fizik_98_Dey.pdf

🤩 #نمونه_سوال فیزیک 🤩

👨🏫👈 #دوازدهم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯

۰ ۱۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۲
icon download 13961010-(NomrePlus.IR)1.pdf

🤩 #نمونه_سوال ریاضی 🤩

👨🏫👈 #هفتم 👩🏫

🌛#دی_ماه 🌜

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید.🤝
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🆔 @motavaseteh12 💯live stats