میخوایم هر روز از بارسلونا بگیم به هم از تیم خبر بدیم از مسی بگیم از سوارز از امدن یا نیومدن نیمار و لینک ممنوع فوش ممنوع فقط بارسایی ها بیان
live stats