الانضمام إلى قناة شاه جوک و کلیپ

ایرانیا از هیچ چی راضی نیستنبه جز ماه تولدشون😐😂

@king_jok_cliplive stats