آرشیوی از برترین فیلم هاگیم هانرم افزار ها و


۱ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۲

〰〰〰〰🔝〰〰〰〰〰🔝〰〰〰〰
(👆دانلود مستقیم ۳۵ عدد فیلم سینمایی با کیفیت بالا😋)

۱ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۰

🔸〰🔶®فیلم های سینمایی©🔶〰🔸
🔻🔺تهیه شده توسط : دانیال عندلیبی🔺🔻

🎬 تاکسی 1 دوبله فارسی 👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/e9b71283bd-5b0dea93c2fbb8a6008b6753?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 تاکسی 2 دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/989feff406-5b0deb9cc2fbb802018b67f6?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 تاکسی 3 دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/418ceb6b68-5b0dec48c2fbb862008b6766?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 تاکسی 4 دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/d38b586ff0-5b0defe3c2fbb81e008b67a8?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 تاکسی 5 دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201806/10847/d3e1762064-5b1f167bc2fbb80c008b7309?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 دنیای ژوراسیک 1 دوبله فارسی👇
http://s4.doostihaa.com/files/Movie/2015/J/Jurassic.World.2015.720p.Farsi.Dubbed.mkv
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 دنیای ژوراسیک 2 دوبله فارسی👇
http://dl8.ftk.pw/film/Jura.ssic.Wo.rld.Fa.llen.King.dom.2018.720p.b.lu.ry.Film2Movie_US.mkv
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 دنیای ژوراسیک 3 دوبله فارسی👇
http://s1.dlserver.info/Movie/Jurassic.Park.III.2001/Jurassic.Park.III.2001.BluRay.1080p.5.1CH%20x264.mkv
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 راه آهن ببر ها(جکی چان) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/d5c926253d-5af90a8ac2fbb860018b5588?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬فیلم دراگون(اژدها) دوبله فارسی👇
https://storage.ringmsg.com/assets/file/10/201804/1314079/dc06ebdf86-5adeb7e0c2fbb819008b48b9?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬جی ای جو تلافی(امریکایی،جنایی)دوبله فارسی👇
https://storage.ringmsg.com/assets/file/10/201804/1314079/2ba2a60a74-5add59c0c2fbb846008b47f7?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 خوب بد جلف (ایرانی،کمدی،ماجرایی) 👇
https://storage.ringmsg.com/assets/file/10/201804/1314079/36113f93e8-5adad7c3c2fbb81f008b45a1?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 مکس دیوانه-خشم جاده(2019) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201912/3942139/12353c7db1-5de2fb747a1ed880348b48fa?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 متری شیش و نیم (ایرانی،اجتماعی) 👇
http://dl6.mp4.ir/video/2019/8/18206-55486876/18206-55486876-480.mp4
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 پاستاریونی (ایرانی،کمدی،داستانی)👇
https://storage.gap.im/assets/media/10/201912/2667387/1b2e3fabe9-5dea80d17a1ed87c018b4666.mp4?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 ثور رگناروک (ابر قهرمانی،اکشن) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201804/1281723/985d642165-5ad2d2e5c2fbb80b0d8b467a?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 جوکر (2019،داستانی) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/media/10/201912/10847/67c912290e-5de4acc97a1ed8cd338b49b7.mp4?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 مکانی آرام (2018،ترسناک) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201908/1121520/4c942577e9-5d642ee17a1ed813008bfbf7?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 تسخیر(رازآلود،ترسناک) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201911/1278249/fa54d56bff-5ddc78777a1ed80e028b45df?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬رانندگی به رنگ(اکشن،مسابقه ای)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201909/1121520/7b1e1a29f2-5d8b0d717a1ed817008ce5a8?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 استابر(کمدی،اکشن) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201910/1121520/97b0db8838-5d9891be7a1ed813008d32fd?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 مردان سیاه پوش 1 (ماجرایی) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201908/984253/adb4e7dbfa-5d5f67d97a1ed862b78b60b3?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 آسمان خراش (اکشن) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/media/10/201810/10847/9317e28c1c-5bc8136bc2fbb816018b8134.mp4?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬۱۰هزار سال قبل از میلاد (ماجرایی) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/de894d24a3-5aebd954c2fbb859008b46c1?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 آنابل 1 (ترسناک) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/aebb218e3a-5af28b60c2fbb816008b4f56?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 آنابل 2 (ترسناک) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/280239a5e7-5af3cc84c2fbb823008b50a4?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬 آنابل 3 (ترسناک) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201909/1121520/d8a84b8d3c-5d8346187a1ed810008cb63b?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬جبار برگشته (هندی،جنایی،اکشن)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201911/4807822/3f036507eb-5ddf4f1d7a1ed85a348b4614?configs=eyJi
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬یورش(2018،هندی)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201911/4239549/922c362d85-5dd9a8197a1ed8b3178b48c0?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬ماده(2019،هندی،جنایی)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201910/1121520/9c900f7b7f-5d93437c7a1ed823008d14d8?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬گودزیلا (2019،اکشن)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201908/1121520/30602a63bc-5d62e5d97a1ed825008bf3a5?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬بتمن آغاز میکند(اکشن)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201911/3942139/ba62db0075-5ddf10687a1ed872338b45e7?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬به خانه خوش آمدید(هیجانی)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201910/1121520/b775a45841-5d93429e7a1ed812008d1500?configs=eyJiYWNrZ3JvdW5kIjoiZmZmZmZmIn0=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬مکانیک(خارجی،جنایی) دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201806/10847/5a9177f360-5b31a344c2fbb807018b7cce?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎬ناردون(ایرانی،کمدی،اجتماعی)دوبله فارسی👇
https://storage.gap.im/assets/file/10/201805/10847/bb43266d7f-5afe706ac2fbb8f3008b5af4?configs=W10=
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
🔺هزینه دانلود به ازای هر فیلم یک دعا برای موفقیتم
🔺دانلود برای ایرانسل با اینترنت رایگان و برای همراه اول نیم بها 📲🔋🍟
🔺هرگونه ویرایش این لیست حرام بوده و پیگرد قانونی دارد
🔺تهیه شده توسط : دانیال عندلیبی
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
راه های ارتباطی :
@m_daniel _ @loadland _ @graphicland

۱ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۸

🔸🔶شروع فعالیت کانال🔶🔸

۱ ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۷live stats