صبر کنید please wait

خواجه جوک


مرجع کانال های پیام رسان گپ
جایگاه تبلیغات
بسم الله رحمن رحیم برترین جوک های ایران در تلگرامسروشگپواتساپایگپویسپیبله فقط تو این کانال عضو شید پشیمون نمیشید با تشکر